LIWAYWAY, OISHI BẮC NINH | CHỐNG ĂN MÒN ĐƯỜNG ỐNG VÀ BỂ CHỨA KHÍ HÓA LỎNG LPG / LPG PIPE AND TANKS ANTICORROSION

Sản phẩm sử dụng/product used: Bộ sản phẩm chống ăn mòn kim loại Nitohullmac XG

Địa điểm/place: Nhà máy sản xuất bim bim Liwayway Oishi, KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư/client: Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Hà Nội .

Năm thực hiện/year: 2018.