BANG DAN NO6931 XỬ LÝ NỨT TƯỜNG | WALL CRACK REPAIR | NHÀ MÁY MANI, THÁI NGUYÊN

Sản phẩm sử dụng/Product used: Băng dán chống nứt tường Zenten Tape NO6931, Zenten LA

Địa điểm/place: Mani Thái Nguyên

Thời điểm/time: Nov 2020

Chủ đầu tư/client: Công ty Toda, Nhật Bản

Quy mô dự án/Project size: 1000 m2

Nhà thầu thi công/applied by: LT